Історія нашої школи

1988 рік

- перший рік функціонування нової школи - школи № 7. Відразу ж педагогічним коллективом було взято курс на створення альтернативної традиційній системі освіти школи. Провідним принципом визначено «створення умов для максимального розвитку особистості кожної дитини згідно з її віковими та індивідуальними особливостями».

Протягом 5 років у школі діяв експеримент – МАН, на чолі якої стояли: президент – директор шефського підприємства, віце-президент – учень школи, президія – учні, вчителі, викладачі ВУЗів. Плідна праця педагогічного колективу, спрямована на індивідуалізацію навчально-виховного процесу дала позитивні результати:

1994 рік

- учні школи стали учасниками ІІІ конкурсу науково-дослідницьких робіт учнівської молоді у м. Львові;

- рішенням виконкому Ради народних депутатів № 867 від 29.09.1994 року затверджено школу № 7 м. Світловодська як навчально-виховний комплекс школа-ліцей. З допомогою фахівців вищих навчальних закладів (зав. кафедрою психології Запорізького університету Голєвої Зої Василівни – кандидата педагогічних наук, доцента та доктора педагогічних наук Кіровоградського державного педагогічного інституту Розенберга Арона Яковича) було розроблено концепцію розвитку школи нового типу;

- відкрито класи з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного профілю;

1995 рік

- участь та перемога у IV конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН ;

- школа стала колективним членом Міжнародного освітнього фонду ім. Ярослава Мудрого/Files/images/посвідчення.gif

1996 рік

- участь учнів школи у Соросівській олімпіаді;

1997 – 1999 рр.

– учні школи навчаються в МАН м. Кіровограда.

- наполегливо і творчо працює учительський колектив у напрямку вдосконалення науково-методичної проблеми школи(опрацьовано і визначено для практичного застосування роботи вчителів: «Графічне положення і природні комплекси України» - вчитель Бабенко О.І.; «Нові імена в літературі і методика їх вивчення» - вчитель Гудимович Л.І.; «Ігрова діяльність учнів на уроках іноземної мови» - вчитель Брусенцова Н.Є.; «Курс логіки з елементами геометрії для3 класу» - програми, добірки задач, розробки уроків, надруковані в журналі «Початкова школа», № 9, 95 р. за редакцією групи вчителів початкових класів: Шевченко І.М., Марченко І.Г., Вінник Л.М..

- розроблено програми спецкурсів:

- біології для 8 класу «Моє здоров’я» - вчитель Кучер С.В.;

- інформатики 6-11 класи, вчитель Журомська Н.І.;

- «Екологічні проблеми», вчитель Булига А.І.;

- з психології, вчитель Нечитайло І.Г.

- продовжується співпраця викладачів ЗДІ, КДПІ і педагогічного колективу школи№7.

2000 - 2013 рр.

У 2012-2013 н.р. в закладі відкрито 30 класів, (1-4 – 12, 5-9 -14, 10-11 – 4), де навчається 674 учні.

Навчально-виховний процес забезпечують 54 педагоги, серед яких:

учителів - методистів – 7

старших учителів - 11

спеціалістів вищої кваліфікаційної категорії – 27

першої - 7

другої – 6

спеціалістів – 14 ( в т.ч. молодих спеціалістів - 7). Два вчителі нагороджені нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», п’ятеро - знаком «Відмінник освіти України».

Статутом школи визначено природничо-математичний, суспільно-гуманітарний та технологічний напрями. Навчання здійснюється в рамках математичного, географічного, інформаційно-технологічного та економічного профілів. В школі розроблена і діє програма «Впровадження та розвитку профільного навчання».

Навчальна діяльність передбачає введення до планів початкової ланки спецкурсів «Інтелектуалика», «Цікава геометрія», середньої - додаткових годин на вивчення «Логіки», спецкурсів: «Рідний край», «Громадянська освіта», «Креслення», «Інформатика», старшої – факультативів та курсів за вибором відповідно до профілів.

2016 р.

У навчальному закладі працює 55 педагогічних працівників. З них 53 мають вищу освіту, 1- бакалавр, 1 – середню спеціальну. Якісний склад педагогічних працівників наступний:

«спеціаліст вищої категорії» - 27

«спеціаліст першої категорії» - 11

«спеціаліст другої категорії» - 13

«спеціаліст» – 4

Звання «учитель – методист» - 7

Звання «старший учитель» - 11

У навчальному закладі обладнано три комп’ютерних класи, в яких встановлено 31 комп’ютер, встановлено мультимедійний комплекс з інтерактивною дошкою. Усього в закладі - 35 комп’ютерів.

Кількість навчальних кабінетів – 43, їх площа – 2739 м2.

Загальна площа всіх приміщень – 8056 м².

Школа забезпечує науково-теоретичну, гуманітарно-мовленнєву загально-культурну підготовку дітей. Для старшокласників організовано профільне навчання з внутрішньою диференціацією, напрямку, знання двох іноземних мов (англійської, німецької), вивчення мови національних меншин (російської)),

Набір учнів здійснюється згідно мікрорайону.

Кiлькiсть переглядiв: 375